Os penderfynir cau’r Ysgol yn gynnar yn ystod tywydd gwael, fe wneir pob ymdrech i gysylltu â phob rhiant. Mae’r ysgol wedi mabwysiadu system o ddefnyddio ffôn i gysylltu â rhieni drwy anfon ‘neges destun’ os fydd rhaid cau’r ysgol yn ystod tywydd gwael. Gwneir pob ymdrech i gysylltu â phob rhiant er mwyn sicrhau fod y plant yn ddiogel.

Mae’n hanfodol bod yr ysgol yn gwybod os nad oes gennych ‘signal’ ar gyfer eich ffôn symudol adref er mwyn i ni fedru cysylltu â chi mewn modd arall.