Dysgu ar lein

Gyda mwy o bwyslais dysgu ar lein yn ystod y cyfnod yma dyma wybodaeth bwysig i helpu chi gyda chadw yn ddiogel ar lein.

Digital safety during COVID-19_CYMRAEG

Parents Zone – Gwybodaeth ddefnyddiol i rieni am wahanol agweddau o’r we.

https://parentzone.org.uk/parents

                                                                          

https://www.ysgolypreseli.com/                                                  http://www.bbc.co.uk/cymru/addysg/doctordot/

                                                                             

http://www.urdd.org/                                                                     http://www.mathletics.co.uk/

                                                                     

http://www.bbc.co.uk/cymru/tacteg/                                      http://www.bbc.co.uk/cymru/celtiaid/

                                                              

http://www.bbc.co.uk/newsround/                                                  http://clwbrygbicrymych.co.uk/

                                                                     

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/                                                    http://cyw.s4c.co.uk/cy

                                                                                            

http://www.squirrelnet.com/search/ajk/ask_kids.asp                                       http://www.bbc.co.uk/cymru/addysg/camaucyfri/