Croeso i ddosbarth 3

Eleni mae gennym 10 o ddisgyblion ym mlwyddyn 4 a 18 ym mlwyddyn 3. Bwriad y dudalen hon yw rhoi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ein dosbarth.

Tymor yr Hydref 2019 –

Wrth drafod beth fyddai’r disgyblion yn hoffi dysgu o dan y thema hedfan roedd dosbarth 3 eisiau edrych ar y gofod. Dyma rhai enghreifftiau o’r gwaith a chyflawnwyd-

Ymweliad Darwin gyda siaradwr Mark Smith