CLWB BRECWAST AM DDIM Drysau yn agor am 8.00yb Bydd angen i’r disgyblion mynychu’r clwb gan ddefnyddio’r drws yn maes parcio’r staff.

  • Os yr hoffech i’ch plentyn/plant mynychu’r clwb brecwast, bydd angen i chi llenwi ffurflen i gofrestru. Cysylltwch gyda’r ysgol am fwy o wybodaeth.

Bwydlen Brecwast

BREAKFAST MENU