Yn ystod tymor y Gwanwyn buodd dosbarth 1 yn astudio’r Arctig.

Dyma rhai o’r gweithgareddau-