Staff

  • Mrs. Shan Clarke – Pennaeth
  • Mrs. Rhinedd Williams – Athrawes Dosbarth 4 (Blwyddyn 5 a 6)
  • Mr. Carwyn Jones – Athro Dosbarth 3 (Blwyddyn 3 a 4)
  • Miss. Sarah Thomas – Athrawes Dosbarth 2 (Blwyddyn 1 a 2)
  • Miss. Eryn Kings  – Athrawes Dosbarth 1 (Meithrin a Derbyn)
  • Mr Adam Davies (Cyfnod Mamolaeth) – Athro Dosbarth 1 (Meithrin a Derbyn)

Cynorthwywyr Dosbarth

  • Miss. Amy James a Miss. Mary Balfour– Dosbarth 3
  • Miss. Gwen Williams – Dosbarth 2
  • Miss. Cerys Hunt – Dosbarth 1
  • Swyddog Gweinyddol – Miss Mandy Evans